VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Onvoldoende dagelijkse rust

Geplaatst: 11-06-2019

Er zijn verschillende situaties die de overtreding “onvoldoende dagelijkse rust” kunnen veroorzaken. In veel van die gevallen komt het voor dat men tot laat heeft gewerkt, de volgende ochtend vroeg begint tot wederom wat later in de avond en zo onvoldoende dagelijkse rust heeft genoten, binnen de gestelde meetperiode van 24 uur.

Volgens de rij- en rusttijden uit het arbeidstijdenbesluit vervoer (enkele chauffeur) dient binnen 24 uur na aanvang van de dienst – dus binnen 24 uur na het einde van de laatste dagelijkse rust – dagelijkse rust genoten te worden van tenminste 11 uur of opgesplitst in 3+9 uur (in die volgorde) . De dagelijkse rust mag maximaal 3x per week worden verkort naar 9 uur.

De regels zijn strikt.  Eén minuut te kort gerust bij een dagelijkse rustperiode of één maal te vaak verkort binnen een week, vallen zonder uitzondering standaard onder de overtredingen.

 

Hieronder twee voorbeelden waarbij er onvoldoende dagelijkse rust is geregistreerd, maar de tachograaf wel juist is ingesteld op ‘rust’.

 

Voorbeeld 1:

De dienst vangt aan op woensdag om 18.00 uur en dat is ook het moment dat de periode van 24 uur begint waarbinnen de volgende dagelijkse rust genoten moet worden. Na zijn dienst neemt de chauffeur zijn dagelijkse rust en direct aansluitend neemt hij verlof op.

De totale dagelijkse rust na alle activiteiten was 8 uur en 45 minuten (van 9.15 tot 18.00 uur). Hoe dan ook te kort voor een verkorte rust en in het bijzonder wanneer hij de dagelijkse rust in die betreffende week al 3 maal heeft verkort.

Bij een periode van verlof - hoe kort of hoe lang ook - aansluitend aan een periode van dagelijkse rust, houdt de 24-uurs regel stand en compenseert het verlof niet het tekort van de dagelijkse rust. Het gevolg is dan ook de overtreding ‘onvoldoende dagelijkse rust’.

 

Voorbeeld 2:

In beginsel is deze situatie helder en duidelijk. De genoten rust van deze chauffeur, binnen de periode van 24 uur na aanvang van de dienst, was 13 minuten te kort (8 uur en 47 minuten).

13 minuten of 1 minuut…. Te kort is te kort en volgt er dus een overtreding ‘onvoldoende dagelijkse rust’. Daarnaast kunnen we uit het rapport opmaken dat een rust van 11 uur genoten had moeten worden, want er is geen verkorte dagelijkse rust meer mogelijk.

 

Kortom:

  • De verplichte rust moet vallen binnen 24 uur na aanvang dienst, ofwel vanaf het moment dat de laatste dagelijkse rust is geëindigd
  • Houd goed bij hoe vaak je een rust al hebt verkort, meer dan 3x per week verkorte rust is niet toegestaan
  • Houd de tijd waarop je dienst begint goed in de gaten en tel daar 24 uur bij op. Wil je rust nemen aan het einde van je dienst, trek dan je verplichte rusturen van de eindtijd zodat je precies weet tot welk moment je arbeid mag verrichten
  • Rust je ergens gedurende de 24 uur, zorg er dan voor dat ook deze rust niet korter is dan je verplichte (verkorte) rust

 

 

« Nieuwsoverzicht