VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

CO2 uitstoot. Hoe staat jouw bedrijf ervoor?

Geplaatst: 18-02-2020

CO2 uitstoot inzichtelijk met telematica-oplossing proConnect.

 

Als uitkomst van het klimaatakkoord wordt in Verordening (EU) 2019/1242 (van kracht gegaan op 20 juni 2019) het monitoren van CO2 emissies van nieuwe zware voertuigen beschreven. Om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies, moet je inzichtelijk kunnen maken hoe het met de brandstofemissie is gesteld. Dit kan met behulp van model GREET. Ken je GREET je nog niet? GREET staat voor Greenhouse gases, Regulated Emissions, and Energy use in Transportation

Meer over GREET

 

Het model kent twee assen:

  1. De eerste as vertegenwoordigt het gehele traject van oliebron tot de verwerking van de olie tot aflevering bij het pompstation en uiteindelijk tot in de tank van het voertuig en welke energie (en dus uitstoot) nodig is voor dat traject.
  2. De andere as ligt bij de vervaardiging en levensduur van het voertuig. De energie die het kost om het voertuig te maken, te onderhouden en uiteindelijk af te voeren en te recyclen.

 

We hoeven natuurlijk niet het hele model tot in de kleinste details te kennen, maar we willen wel graag weten wat de uitstoot van voertuigen precies is. Dat gaat als volgt:

proConnect rekent met emissiefactoren die gebruikt worden voor goederenvervoer. Binnen proConnect wordt uitsluitend rekening gehouden met de emissie bij gebruik van diesel als energiedrager van het voertuig. Dit noemen we ‘Tank to Wheel’, brandstof die omgezet wordt tot energie om zodoende te kunnen verplaatsen.

 

Fig. proConnect toont de uitstoot van het TTW deel van het GREET model.

 

proConnect rekent met de emissiewaarde van diesel wat bepaald is voor langere ritten. De eenheid is het aantal uitgestoten kilogrammen CO2 per liter. Transport over korte ritten heeft gemiddeld hogere waarden. Voor rekenmodellen is deze emissiewaarde 1% hoger.

 

Met proConnect wordt de uitstoot inzichtelijk gemaakt. Je kunt er niet concreet op sturen maar het is in zekere zin wel bewustwording.  Daar de emissiewaarde een constante is, is de berekening van uitstoot 1 op 1 een resultaat van het aantal gereden kilometers.

 

Mits je de additionele module FMS gebruikt in proConnect, is een FuelSave rapport beschikbaar:

  • Verbruik per 100km (liter per 100km)
  • Hoeveelheid gereden kilometers

Deze waarden komen rechtstreeks uit het voertuig (via de Voertuig CAN uitgelezen). Met de vastgestelde emissiefactor wordt vervolgens het totale verbruik over het aantal gereden kilometers berekend om vervolgens CO2 uitstoot van de ritten over de gekozen periode te berekenen en inzichtelijk te maken.

 

 

« Nieuwsoverzicht