VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Gebruik boot/trein functie bij de slimme tachograaf

Geplaatst: 04-04-2019

Dit artikel heeft uitsluitend betrekking op VDO tachografen en VDO applicaties.

Het gebruik van de veerboot/trein functie (ofwel boot/trein functie) is op zich een eenvoudige functie, maar wel eentje waarbij de nodige uitleg van pas komt. Zeker nu de slimme tachograaf eraan komt, waarbij foutief gebruik behoorlijke consequenties kan hebben. Als je het internet afstruint, dan vind je sowieso heel veel discussies en verschillende interpretaties over de wijze waarop deze functie op de huidige tachografen zou moeten worden gebruikt.

Ook in de diverse data-analyse pakketten is niet altijd even duidelijk hoe het gebruik van de boot/trein functie wordt uitgedrukt. Nu, met de komst van de slimme tachograaf, komt er nog eens een element extra bij kijken: De Inspectie.

 

Voor we ingaan op de verschillen tussen de huidige en slimme tachografen op het gebied van de boot/trein functie, lichten we eerst toe wat deze functie inhoudt en wat de verordening er over zegt.

 

Ter verduidelijking:

Annex 1B tachografen: Alle digitale tachografen t/m de DTCO 3.0

Annex 1C tachografen: Alle slimme tachografen (vanaf de DTCO 4.0)

 

De boot/trein functie ondersteunt Artikel 9 van verordening EG nr. 561/2006.

Onderstaand figuur legt de kaders vast van Artikel 9.

Figuur 1: Kaders van het opereren binnen Artikel 9.

 

De dagelijkse rust start op het parkeerterrein tijdens het wachten op de boot (of trein) en eindigt na aankomst op het parkeerterrein na totaal 11 uur rust. De boot/trein functie op de tachograaf genereert slechts een merkteken. Zolang dit merkteken geactiveerd blijft binnen deze kaders, mag volgens artikel 9 de dagelijkse rust maximaal 2x onderbroken worden met een totale tijd van maximaal 1 uur. De dagelijkse rust van 11 uur wordt dus niet onderbroken door het op- en afrijden van de boot (of trein). Bij het invoeren van de functie boot/trein (zie figuur 2) wordt het merkteken geregistreerd bij de bestuurdersactiviteiten en verschijnt het symbool op het display van de tachograaf.

Let op! Bij voorgaande tachografen verdwijnt het merkteken op het display van de tachograaf zodra meer dan 1 minuut is gereden en dat zal dan ook vaak het geval zijn bij het oprijden van de boot of trein, maar de functie blijft correct geregistreerd in de bestuurdersactiviteiten. Bij de slimme tachograaf blijft het merkteken tijdens de overtocht wel zichtbaar.

 

Gebruik ik de functie 1x of 2x bij een overtocht?

Annex 1B tachografen: Zoals hierboven verwoord is het bij Annex 1B tachografen slechts één keer nodig, mits  de boot/trein functie geactiveerd wordt binnen de kaders van Artikel 9.

Annex 1C tachografen: Hier moet de boot/trein functie aan worden gezet vóór de overtocht en altijd vóórdat het contact uit gaat. Na de overtocht moet de functie worden uitgezet. De reden is simpel: Je onderdrukt het GPS signaal door de functie aan te zetten. Aangezien GPS het tweede snelheidssignaal geeft, mag deze dus niet onderdrukt blijven. Het merkteken in de bestuurdersactiviteiten wordt geregistreerd zodra de keuze “Begin” is geselecteerd.

Figuur 2. Invoeren van de boot/trein functie(s).

 

Figuur 3: Met de slimme tachograaf is een begin- en eindinstelling verplicht.

 

De verschillen tussen Annex 1B tachografen en Annex 1C tachografen

 

Satelliet sensor registreert beweging: Het belangrijkste verschil tussen de slimme tachograaf en voorgaande tachografen is het detecteren van bewegingen van het voertuig, het tweede snelheidssignaal. Bij voorgaande tachografen komt het tweede snelheidssignaal in de meeste gevallen vanuit het voertuig zelf via de CAN-bus, bijvoorbeeld met behulp van de ABS/ASR regelunit. Bij de slimme tachograaf is dit een satelliet signaal (GNSS, ofwel Global Navigation Satellite System) geworden. Als men nog in het voertuig zou zitten en de trein of boot beweegt zich al voort of de tachograaf staat nog niet in de stand-by modus, dan zou er een bewegingsconflict geregistreerd kunnen worden. De boot/trein functie zorgt dat dit conflict wordt vermeden. Het is dus bij gebruik van een slimme tachograaf belangrijk dat de functie “boot/trein begin” is geactiveerd voordat de boot/trein zich verplaatst en dat de functie wordt uitgezet voordat de rit aan wal wordt voortgezet.

 

 

Figuur 4: GPS voertuigbeweging geconstateerd.

 

Aangezien de controleur bepaalde gegevens uit de slimme tachograaf van afstand uit zal kunnen lezen, is het wellicht handig de betreffende parameters weer eens op te noemen, waaruit blijkt dat bewegingsconflicten tot de te controleren parameters behoort. Voorkom dit dus in ieder geval door de boot/trein functie op de slimme tachograaf op juiste wijze te gebruiken.

 

Figuur 5: Wat de controleur op afstand kan controleren

 

Boot/trein symbool verdwijnt niet van display: Het tweede verschil is dat, in tegenstelling tot Annex 1B tachografen waar de boot/trein indicatie verdwijnt zodra je meer dan 1 minuut rijdt, dit bij de slimme tachograaf niet meer het geval is. Je moet een begin- én einde aangeven. In de tijd daartussen blijft het boot/trein symbool op het scherm staan.

De boot/trein functie blijft aan staan totdat deze handmatig is uitgezet (zie ook figuur 6).

 Figuur 6. Boot/trein indicatie blijft aan staan totdat je deze handmatig uitzet.

 

Noot: Een reden waarom de functie wél automatisch uitgezet wordt, is het verwijderen van de bestuurderskaart. Na deze actie moet de boot/trein functie dus opnieuw aangezet worden.

Let op!: Omdat bij de slimme tachograaf elke 3 uur GPS-posities worden opgeslagen, is te traceren of deze functie op een terechte plek en op de juiste tijd en met de juiste tijdsduur heeft plaatsgevonden.

 

Meer weten?

In onze eLearning U23 Digitale Tachograaf module komt dit onderdeel uitgebreid aan bod, waaronder registratie van de merktekens in de bestuurders- en voertuigactiviteiten. Tevens worden de voornaamste en meest eenduidige werkwijzen behandeld voor alle tachograaf generaties om zo zoveel mogelijk conflicten met controlerende instanties te vermijden.

 

Verwijzingen:

Artikel 9 referentie kan gevonden worden in Verordening (EG) nr. 561/2006 :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=NL

Activeren boot/trein functie (050b) kan gevonden worden in Annex 1B [050b] : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:207:0001:0252:EN:PDF

Activeren boot/trein functie (3.6.3.) kan gevonden worden in Annex 1C:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0799&from=EN

« Nieuwsoverzicht