VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Kennisgeving facturatie TIS-Web®

Geplaatst: 28-11-2016

Geachte TIS-Web® gebruiker,

Per 1 januari 2017 gaat een nieuw abonnementsjaar in voor uw TIS-Web® applicatie en zullen wij deze met 1 jaar verlengen. U ontvangt in verband hiermee begin 2017 een jaarfactuur. Om zorg te dragen voor de juiste jaarfacturatie verzoeken we u voor 3 januari 2017 uw database op te schonen.

Uw abonnement
Uw abonnement is gebaseerd op het actieve aantal chauffeurs en/of voertuigen dat in TIS-Web® geregistreerd staat. U kunt deze gegevens vinden op uw TIS-Web® startpagina.
Wij verwijzen u naar de huidige staffelprijzen.

Stappenplan opschonen data TIS-Web
Staan er meer chauffeurs of voertuigen in TIS-Web® dan nodig?
Volg dan het stappenplan om uw database op te schonen en de overbodige chauffeurs en voertuigen te verwijderen. Dat wordt uitgelegd in onderstaand filmpje.

 

Bankgegevens
Wij verzoeken u het factuurbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op ons Nederlandse bankrekening nummer t.n.v. Continental Automotive Trading Nederland B.V.. Bij betaling op ons Nederlandse bankrekening nummer dient naast het IBAN nummer ook het SWIFT-nummer vermeld te worden.

Bankrelatie: ING 66.11.39.166
IBAN: NL89INGB0661139166
SWIFT: INGBNL2A

Bij niet tijdige betaling loopt u het risico dat uw account geblokkeerd wordt.

Ïndien wij een inkoopnummer dienen te vermelden op uw factuur, willen wij u graag verzoeken deze voor 1 januari 2017 aan ons toe te sturen.

N.B. Indien uw contract net verlengd is, of indien uw Starterkit periode nog niet is afgelopen, verzoeken wij u deze brief als niet verzonden te beschouwen. U ontvangt dan een factuur na afloop van uw lopende abonnementsperiode.

« Nieuwsoverzicht