VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Manipulatie check bij de nieuwe DTCO® release 2.2

Geplaatst: 31-03-2016

Vanaf Oktober 2015 is de DTCO® 1381 versie 2.2 verkrijgbaar. Deze tachograaf laat zich dan ook steeds meer in het veld zien. Om de aanhoudende manipulaties tegen te gaan zijn, in de vorm van zegelfolie, op deze tachograaf extra verzegelingen aangebracht. Op deze zegelfolies zijn unieke serienummers geprint die terug te vinden zijn op de print-out van de 'technische data'.

Op basis van verordening (EU) 165/2014, artikel 23, dient bij periodieke controles de verzegelingen gecontroleerd te worden op 'intact zijn en effectief zijn' .

Op basis van dit artikel dienen de zegels dus gecontroleerd te worden op het intact zijn. Hoewel er niet specifiek in de verordening vermeld wordt dat de serienummers gecontroleerd dienen te worden, zou het kunnen vallen onder “effectiviteit van de verzegelingen”. Derhalve adviseert Continental/VDO om tijdens de periodieke check de unieke zegelnummers te verifiëren met de nummers op de print-out van de “technische data”.

Nadere toelichting vindt u in de bijlage.

Verder is in de bijlage te lezen dat er vanaf DTCO® 2.2 een nieuw kalibratie blok is bijgekomen, namelijk kalibratie blok (6). Voor iedere keer dat op de tachograaf de IMS functie op "uit" gezet wordt, wordt er een kalibratieblok (6) geregistreerd (met de ijkwaarden die op dat moment in de tachograaf aanwezig zijn).  Vanaf DTCO® 2.2 is dit kalibratie blok te vinden op de print-out van de "technische data". Ook dit wordt verder toegelicht in de bijlage.

Bijlage verordening 165/1024 voor DTCO 2.2

« Nieuwsoverzicht