VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

TIS-Web® 4.9 – Overzicht nieuwe functionaliteiten

Geplaatst: 30-01-2018

Met de vrijgave van TIS-Web® 4.9 komen nieuwe functies beschikbaar. We hebben de voordelen en nieuwe mogelijkheden binnen het archiverings- en controlesysteem voor tachograafdata voor je op een rijtje gezet.

 

1. Uitzetten dashboard voor gebruikers.

Bij gebruikers voor wie het dashboard niet van belang is, kan dit door de beheerder worden uitgezet.

 

2. Nog meer geplande rapportages en nieuwe rapportage perioden

De volgende rapporten zijn nu ook beschikbaar als geplande rapportage:

 1. Activiteiten bestuurder cumulatief
 2. Werkdagen bestuurder
 3. Totaal bestuurdersovertredingen
 4. Tijdlijn bestuurdersovertredingen
 5. Rijden zonder landcode
 6. Kilometerstanden

Deze nieuwe geplande rapportagevormen kunnen worden weergegeven over de voorgaande 4 weken in plaats van – zoals voorheen – tot 3 weken of de laatste 10 of 30 dagen voorafgaand aan de rapportage.

 

Figuur 1: Emailschema’s over afgelopen 4 weken nu voor meer rapportages beschikbaar

 

3. CSV Export

Het totale overtredingenrapport kan nu ook als CSV bestand worden geëxporteerd. Dit soort bestanden kunnen worden gebruikt voor spreadsheetbestanden zoals MS-Excel. De grafische symbolen en de grafieken komen niet mee in de CSV. De CSV is ervoor bedoeld dat men naar eigen inzicht zelf kan filteren in het bestand en eigen grafieken kan maken.

Het kunnen exporteren in CSV is een voordeel voor bedrijven die een convenant hebben met de ILT en kunnen nu gemakkelijk overzichten worden gefilterd, bewerkt en overgedragen.

 

Meer informatie zie [link naar topic -02]

4. Uitbreiding herinneringsrapportages

Herinneringslijsten voor het downloaden van bestuurderskaarten en massabestanden, het verlopen van rijbewijzen en plannen van ijkingen kunnen in het geheel worden gedownload.

Naast onderstaande uitbreiding kunnen nu ook alle herinneringslijsten individueel of naar keuze worden samengesteld. De volgende herinneringslijsten zijn toegevoegd:

 1. Downloaden bestuurderskaart
 2. Downloaden voertuiggegevens
 3. Vervallen bestuurderskaarten
 4. Voertuigkalibraties
 5. Rijbewijs validatie

Figuur 2: Herinneringslijsten individueel op te vragen 

 

 

Figuur 3: voorbeeld bestuurders/voertuigen herinneringslijst 

 

5. Toevoeging van de periode in het hoofd van de bestuurders overtredingenbrief

 

6. Het is nu mogelijk m.b.v. de nieuwe Download Terminal Pro rijbewijzen - die uitgerust zijn met een RFID kaart - uit te lezen en te koppelen aan een bestuurder. Als additionele rapportage hoort bij deze functie een overzicht met rijbewijsnummers en vervaldata. De data wordt uitgelezen en gepresenteerd conform Europese richtlijnen.

Figuur 4: Weergave scherm rijbewijs informatie 

 

7. In TIS-Web wordt een opeenvolgende periode rust van bestuurder 1, opgevolgd door beschikbaar van dezelfde bestuurder, maar nu als bestuurder 2 automatisch in TIS-Web geïnterpreteerd als 1 blok activiteit “rust”.

Hierdoor is er meer duidelijkheid over de status van de bijrijder.

 

8. Indicatierapport manipulatie en fraude

Dit nieuwe rapport toont inbreuken die door de digitale tachograaf zijn geconstateerd.

 1. Onnatuurlijke verhoging en verlaging van snelheid
 2. Lijst van geregistreerde gebeurtenissen en fouten
 3. Onlogische hoeveelheid voertuigkalibraties in korte tijd
 4. Inbreuken met betrekking tot bestuurderskaarten
 5. Aanpassingen in UTC tijden

 

TIS –Web® 4.9 is automatisch voor iedereen beschikbaar.

 

 

« Nieuwsoverzicht

Voor jou ook gevonden: