VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Voorkom schijfoverlap bij nieuwe bestuurderskaarten

Geplaatst: 09-10-2017

Alvorens dieper in te gaan op de schijfoverlap laten we even in het kort een drietal stelregels de revue passeren:

 1. Een oude kaart heeft een verloopdatum. Zorg ervoor dat alle activiteiten tot en met de laatste dag zijn uitgelezen.
 2. Een nieuwe kaart heeft een “geldig vanaf” datum. Deze kaart herkent géén activiteiten van voor die datum.
 3. Plaatsen van een bestuurderskaart in de tachograaf:
  1. Manuele Invoer “Ja”: Bij het plaatsen van een nieuwe bestuurderskaart in de tachograaf wordt om een manuele invoer gevraagd. Bij een “Ja” wordt tot de laatste activiteit of tot maximaal 28 dagen geleden de, op de tachograaf geselecteerde, activiteit weggeschreven. Standaard is dit “Rust” (andere instelling mogelijk).
  2. Manuele Invoer is “Nee”. Hier worden geen aanvullende activiteiten toegevoegd.

Onderaan dit artikel vind je bestuurdersinstructies voor het in gebruik nemen van een nieuwe bestuurderskaart.

 

Vooral stelregel 3 is van belang bij het verkrijgen van nieuwe bestuurderskaarten. Twee voorbeelden van schijfoverlap worden hieronder uitgelegd:

 1. Stel dat je kaart verloopt op 10 juni 2017 en de laatste keer dat je je pas hebt uitgelezen was 6 juni 2017. Je bent tot en met 10 juni actief geweest. Nu krijg je je nieuwe kaart en de tachograaf vraagt: “Manuele Invoer?”. De volgende situatie doet zich voor:
  1. Indien er een “Ja” wordt ingevoerd op een nieuwe, nog niet gebruikte kaart, dan worden de activiteiten die je gekozen hebt op de Tachograaf (standaard is ‘Rust’) weggeschreven voor de afgelopen 28 dagen.
  2. Alle dagen voor 7 juni geven een “schijfoverlap” (of schijfconflict) omdat er op de oude kaart activiteiten zijn geregistreerd en op de nieuwe kaart (bijv.) “Rust”.
  3. Van de oude kaart zijn in bovenstaand voorbeeld de activiteiten van7, 8 en 9 juni niet ingelezen en worden dus vervangen door de dagen die de nieuwe kaart registreert (ook hier is dat standaard “Rust”).

Belangrijk: Je mist hierdoor je activiteiten

 

 1. Is je kaart verlopen op 10 juni 2017 en heb je tot de laatste dag (of op de dag zelf) nog data van de kaart uitgelezen en bij de nieuwe kaart manuele invoer bevestigd met “Ja”, dan ontstaat er een schijfconflict van de laatste 28 dagen. Je bent geen data verloren, maar TIS-Web® registreert van zowel de oude als de nieuwe kaart data over exact dezelfde dagen en geeft derhalve een schijfoverlap aan. Eénmaal geregistreerd is dit niet meer corrigeerbaar.

 

Hieronder voorbeelden van de ontstane schijfoverlap dat zichtbaar is in TIS-Web®

Figuur 1 laat zien dat op 6 juni de oude kaart verloopt en op dezelfde dag de nieuwe kaart ingaat.

 


Figuur1: Verloopdatum en startdatum van bestuurderskaarten

 

Figuur 2 laat zien dat de bestuurder bij het inlezen van zijn nieuwe kaart Manuele invoer “Ja” heeft gekozen (dit is ook een dagelijkse gewoonte). Hierdoor zal de nieuwe (en lege) kaart de afgelopen 28 dagen registreren met wat de bestuuder heeft gekozen als standaard invoer (in dit voorbeeld: “Rust”). In TIS-Web® worden alle dagen waar conflicterende data staat aangemerkt met een rode ‘X’.


Figuur 2: Indicatie van schijfoverlap

 

Figuur 3 zoomt in op een dag waarop een conflict is ontstaan (door een dag te selecteren uit figuur 2 die aangemerkt staat als ‘overlap’). In de bovenste urenlijn zijn activiteiten geregistreerd van de “oude” bestuurderskaart en de onderste lijn representeert “Rust” dat ingevoerd was bij het eerste gebruik van de nieuwe kaart (Als extra notitie: mochten er Rustdagen staan op de oude kaart en de nieuwe kaart geeft op die dag ook Rust aan, dan is dit hetzelfde en is er geen conflict in data op die dag).


Figuur 3: Conflicterende activiteiten van twee bestuurderskaarten op dezelfde dag.

 

Instructies voor bestuurders bij het in gebruik nemen van nieuwe bestuurderskaarten.

 1. Bij het in gebruik nemen van een nieuwe bestuurderskaart, zorg ervoor dat de oude kaart is uitgelezen na je laatste activiteit op de laatst geldige dag van de kaart. Dit mag ook gebeuren net na de vervaldatum zelf (activiteiten kunnen nog steeds uitgelezen worden).
 2. Zorg ervoor, zie voorbeeld video hieronder, dat bij – voor de eerste keer inlezen van de nieuwe bestuurderskaart – de manuele invoer is gezet op “Nee”. Hiermee voorkom je schijfoverlap. Deze handeling wordt in onderstaande video getoond.

 

Video: Bij de allereerste keer insteken van een nieuwe bestuurderskaart in de tachograaf, kies “nee” bij Manuele invoer.

« Nieuwsoverzicht

Voor jou ook gevonden: