VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Voorraad overzicht exporteren uit de VDO Sealbase

Geplaatst: 08-09-2020

In een vorige editie van deze nieuwsbrief werd een methode uitgelicht hoe men voorraad kan inzien. De procedure is fool-proof (elke ‘beweging’ van de seal wordt geregistreerd), maar kan uiteindelijk het nodige uitzoekwerk vergen. Met een nieuwe functie is dit nu versimpeld.

 

Nog even terugkomend op het artikel uit december 2019:

 

Voorraad registratie in de VDO Zegeldatabase is geheel volgens de RDW-richtlijnen in het document “Toelichting overzicht wijzigingen Regeling tachografen op 15 juni 2019”. Op Pagina 2 onder het kopje “Registratie nieuwe Zegels” wordt het volgende vermeld:

  1. “U moet als erkenninghouder kunnen aantonen welke zegels zijn ingekocht en op welke voertuigen deze zijn aangebracht”
  2. “Als u een zegel vernielt moet u dit ook registreren. Hoe u het een en ander registreert is aan u”
  3. Bij een onderzoek vanuit een controlerende instantie moet u verantwoording kunnen afleggen over de serienummers van de zegels die binnen uw bevoegdheid vallen”

 

Hierin is dus item 3 aangepast.

Alle ingeboekte zegels dienen op naam van je vestiging geregistreerd te staan. Zolang een voertuig niet is verzegeld of zolang een zegel (of meerdere zegels) niet is doorverkocht of defect geraakt, dan is de zegel nog in voorraad. Om een overzicht van zegels op voorraad inzichtelijk te krijgen, kun je direct na het inloggen gebruik maken van de export knop zoals deze hieronder wordt getoond.

 

 

Figuur 1 – Exporteren van de seal voorraad

 

« Nieuwsoverzicht