VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Voorraadbeheer in VDO Zegeldatabase

Geplaatst: 12-12-2019

Voorraad registratie in de VDO Zegeldatabase is geheel volgens de RDW-richtlijnen in het document “Toelichting overzicht wijzigingen Regeling tachografen op 15 juni 2019”.  Op Pagina 2 onder het kopje “Registratie nieuwe Zegels”  wordt het volgende vermeld:

  1. “U moet als erkenningshouder kunnen aantonen welke zegels zijn ingekocht en op welke voertuigen deze zijn aangebracht”
  2. “Als u een zegel vernielt moet u dit ook registreren. Hoe u het een en ander registreert is aan u”
  3. Bij een onderzoek vanuit een controlerende instantie moet u verantwoording kunnen afleggen over de serienummers van de zegels die binnen uw bevoegdheid vallen”

 

Hieronder wordt ingegaan op deze drie richtlijnen:

 

1. “U moet als erkenningshouder kunnen aantonen welke zegels zijn ingekocht en op welke voertuigen deze zijn aangebracht”

Binnenkomende zegels inboeken is te zien in de volgende video tutorial.

 

 Voor uitleg dient u de ondertiteling aan te zetten, dat kan rechtsonderin in het YouTube scherm, klik op het 'ondertitel' icoontje.

 

2. “Als u een zegel vernielt moet u dit ook registreren. Hoe u het een en ander registreert is aan u”

Hoewel er geen verplichting is om een reden aan te geven, raden wij je aan voor beschadigde en kapotte zegels toch de toedracht te registreren en zo onnodige discussies achteraf te voorkomen.

Hoe een zegel als defect aan te merken is te zien in de volgende video tutorial.

  

 

 

3. Bij een onderzoek vanuit een controlerende instantie moet u verantwoording kunnen afleggen over de serienummers van de zegels die binnen uw bevoegdheid vallen”

Alle ingeboekte zegels dienen op naam van je vestiging geregistreerd te staan. Zolang een voertuig niet is verzegeld of zolang een zegel (of meerdere zegels) niet zijn doorverkocht of defect geraakt, dan is in de actieve database de “Retailer Name” gevuld en de “Receiver Name” leeg. In de te exporteren database kun je hierop filteren en overhandigen/tonen aan controlerende instanties.

Een zegeldatabase exporteren en voorraad filteren is te zien in de volgende video tutorial.

  

 

 

« Nieuwsoverzicht