VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Wat heeft mijn werkplaats nodig voor de DSRC controle?

Geplaatst: 27-02-2019

 

De DSRC test is één van de nieuwe onderdelen in het ijkproces van de slimme tachograaf.
De eerste vraag is misschien wel:  “Wat betekent DSRC eigenlijk?’

 

Dedicated Short Range Communications (DSRC)

DSRC betreft een open protocol voor draadloze communicatie en kan een beetje vergeleken  worden met WiFi. Waar WiFi vooral gebruikt wordt binnen netwerken is DSRC vooral bedoeld voor een zeer snelle en beveiligde communicatie tussen voertuigen en  bijvoorbeeld software, applicatie of programmatuur.

Zoals vermeld in Verordening 165/2014 is de toepassing, zoals deze van kracht wordt op 15 juni 2019, voornamelijk bedoeld voor controlerende instanties. Om er zeker van te zijn dat de betreffende instanties gegevens in de tachograaf ter controle kunnen uitlezen, dient de DSRC module verplicht getest te worden tijdens het ijken.

De DSRC meter is een hoogfrequente communicatiezender en -ontvanger voor op korte afstand. De meter wordt gevoed door een interne (oplaadbare) accu of via een externe voeding. De meter leest en verstuurt DSRC data van en naar de DSRC antenne van het voertuig. De DSRC antenne is via een antennekabel verbonden met de Slimme Tachograaf. De communicatie tussen de DSRC meter en de Workshop Tab gaat via Bluetooth®. De Workshop Tab stuurt de testen aan en verwerkt het resultaat op het ijkrapport.

De zender en ontvanger van de DSRC meter staan continue in stand-by mode om zo steeds beschikbaar te zijn voor wanneer de Workshop Tab aangeeft de DSRC test te willen aanvangen. Alleen tijdens deze test is de DRSC module actief.

 

Waar plaats ik de DSRC apparatuur?

Let er tevens op (zie paragraaf hieronder) dat de DSRC meter zich met de juiste voertuig koppelt.

 

Let op: Er kan maar van één voertuig een DSRC test plaatsvinden. Indien andere voertuigen zijn uitgerust met een DSRC module en het contact van deze voertuigen staat aan, kan de DSRC module met het verkeerde voertuig verbinding maken en de test tijdens het ijken mislukken.

 

Een aantal zaken om rekening mee te houden met betrekking tot de plaatsing:

  • De hoek tussen de DSRC zender en ontvanger mag niet meer dan 45° zijn. Wordt de hoek te scherp, dan kan het zijn dat ze elkaar niet meer detecteren.
  • De DSRC antenne voor in het voertuig wordt bevestigd in het midden van de voorruit. Dat kan zowel aan de boven- als onderzijde zijn. De opstelling van de DSRC meter moet beide plekken dus kunnen detecteren. Te dicht op het voertuig plaatsen kan tot fouten leiden.
  • Te ver weg van het voertuig plaatsen, zou tot communicatiefouten kunnen leiden. Bij gebruik van een rollenbank dient er dus gekeken te worden naar de meest optimale positie.

 

Er wordt hierbij aanbevolen om de DSRC meter (idealiter) binnen een bereik van tussen de 4 en 8 meter recht voor het voertuig te plaatsen. Of in ieder geval binnen een zichthoek van 45°. Let op dat dit slechts een aanbeveling betreft. Pas de plek aan indien omstandigheden ertoe leiden dat het bereik toch niet afdoende is.

Verplichting: De verordening verplicht dat de DSRC meter tussen 2 en 10 meter vanaf het voertuig (locatie DSRC antenne) geplaatst wordt. Dit wordt bij de schouwing gecontroleerd. Zorg er dus voor dat het altijd binnen dit bereik valt, in acht nemend de aanbeveling in de voorgaande paragraaf.

De DSRC meter kan bevestigd worden op een standaard en is voorbereid voor een VESA-bevestiging (VESA is een afkorting voor Video Electronics Standards Association). In de praktijk betekent dit dat elke VESA compatible TV beugel past.

 

 Figuur : Aanbevolen locatie DSRC meter, verordening en voorbeeld VESA muurbeugel

  

Plaatsing van de DSRC antenne in het voertuig.

Bij nieuwe voertuigen valt dit onder de typegoedkeuring van het voertuig. Bij schade aan de voorruit of andere schade waarbij de antenne vervangen moet worden, zal vervangen van de antenne in de richtlijnen van de fabrikant te vinden zijn. Onderstaande informatie is daarom ter kennisgeving hoe dit in de verordening is verwoord.

De locatie van de DSRC antenne is redelijk generiek omschreven. Let wel op de hoek van de ruit en de eventuele coating die communicatie kan verstoren.

Omschrijving: Zo dicht mogelijk in het midden achter de voorruit in een storingsvrije plek, waarbij de antenne evenwijdig aan het wegoppervlak geplaatst moet worden (dus: recht naar voren kijkend).

Meer details zijn te vinden in de figuren hieronder.

Figuur: Plaatsing van de DSRC antenne in het voertuig.

« Nieuwsoverzicht