VDO Nederland, keeping your business moving.
Nederland

Wettelijke archiefdata: De betekenis van de kleuren

Geplaatst: 04-04-2017

Het is van tijd tot tijd goed om te controleren of de wettelijke archiefdata compleet is. Simpelweg beschikken over data is geen garantie dat aan de wettelijke eisen is voldaan. In TIS-Web® zie je in één oogopslag of je over de juiste wettelijk verplichte data beschikt.

In TIS-Web® is de wettelijke archiefdata te bereiken via het menu

[Archief Management][Wettelijk Archief]

Figuur 1: Wettelijk archief bestuurders (voorbeeld)

Noot: Deze informatie is ook middels het hiaten/conflicten rapport weer te geven

In het wettelijk archief wordt aangegeven met

 of 

 of op die dag een download heeft plaatsgevonden. 

 

Wanneer het archief tot aan de laatste download datum op één of meerdere momenten een andere kleur laat zien dan groen, dan vertegenwoordigt die afwijkende kleur een te ondernemen actie(s). Hieronder vind je een korte beschrijving van de betekenis van de kleuren en de bijbehorende aan te raden acties:

De kleur ‘wit’ wordt niet besproken daar deze dag in de betreffende maand niet voorkomt. Bijvoorbeeld dag 31 in een maand met 30 dagen.

Kleur

Betekenis

Mogelijke acties

 

Data ontvangen, handtekening correct

 

 

Over deze periode is geen data ingelezen.

Lees data alsnog in. Zorg er wel voor dat dit plaatsvindt vóór de eerst volgende uiterste downloadtermijn, aangegeven door een:

 

 

Ziet u dit?:

Dan is de ingestelde downloadtermijn verstreken voordat de download heeft plaatsgevonden.

 

Data aanwezig, maar activiteiten ontbreken

Bij voertuigen betekent een geel blokje vaak een foute koppeling met de bedrijfskaart. Dit kan gecorrigeerd worden door de koppeling met de bedrijfskaart opnieuw uit te voeren en opnieuw te downloaden.

Oudere versies van de download key schrijven geen datum weg en wordt getoond in geel. Tegenwoordig alleen zichtbaar in de laatste download wanneer er geen activiteiten zijn gevonden (vakantie/ziekte).

Bij de eerstvolgende download worden deze vakjes groen.

 

 

Data is ingelezen, maar alle activiteiten data ontbreekt.

Actie is nodig. Zie nieuwsbrief artikel hierover voor meer informatie.

 

Data is ingelezen, maar er is een conflict geconstateerd

Actie is nodig. Vaak op te lossen door de data opnieuw te downloaden.

Het regelmatig controleren of tachograafdata compleet is, is de eerste stap naar minder boetes. Zorg daarom voor een groen archief!

« Nieuwsoverzicht